Izvod iz zapisnika

Beograd, 13. februar 2013. godine

Izvod iz zapisnika

Sa dvadesetprve sednice Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda održane daa 28. januara 2013. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Sindikata - Dečanska 14/2, sala na drugom spratu.

 

Opširnije