PREDSEDNIKU SINDIKALNE ORGANIZACIJE [oktobar 2012. godine]

Београд, 17. октобар 2012. године 

ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Предмет:   Рекративни одмори на Тари.


Због великог интересовања  за коришћење превентивно-рекреативних одмора на Тари,  постигнут је  договор  да се  чланови  Синдиката могу упућивати  под повољнијим условима.  
О свим детаљима бићете обавештени по доношењу одговарајућих одлука ГОС.


С поштовањем,
П р е д с е д н и к
Прим.др. сци Радмила Обреновић