"Sindikalna Škola" 2019

 

 

У организацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда у периоду од 1215. децембра 2019. године на Тари, успешно је одржана традиционална''Синдикална школа'', којој јеове годинеприсуствовао 206 учесника.

Програмом су обухваћене врло актуелне теме за запослене у здравству и социјалној заштити, и то:

 

 

Новине у Закону о здравственој заштити
Предавач:Радица Пејчиновић Булајић – Министарство здравља;

Аутизам – шта данас знамо Предавач: др Дуња Циврић -Дом здравља Сремска Митровица;

Ризици по мишићно – коштани систем здравствених радника
Предавач:Миодраг Лонцовић – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

Практична примена система дијагностички сродних група
Предавач: Марија Комарчевић, КБЦ ''Бежанијска коса'';

Каталог радних места
Предавач: Гордана Пођанин, Министарство државне управе и локалнесамоуправе;

и опциони програм:

Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у радном окружењу (акредиовано)

Предавач:мрЈасминаМилошевић, КБЦ''ДрДрагишаМишовићДедиње''

 

    - Спортске активности;

Креативно стваралаштво (поезија, проза, музика, фолклор, сликање, фотографија...)


Panel diskusija 15.05.2019. - Zaključci upućeni nadležnim državnim organima


Број:
126

Београд, 20. maj 2019. године

У организацији Градског одбора Синдикатазапослених у здравству и социјалној заштити Београда, дана 15. маја 2019. године, одржана је ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА,    у циљу сагледавања места и перспективе запослених у здравственом систему Србије (са посебним освртом на Београд, који чини трећину здравственог система).

 

Учесници ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ, поред носилаца функција у Синдикату, били су: директори и помоћници из неког броја здравствених установа као и Комора (лекарске, стоматолошке, фармацеутске, биохемичара и медицинских сестара и техничара...).

 Panel Diskusija

На основу уводних излагања Прим. др сц. мед. Радмиле Обреновић, председника Градског одбора Синдиката... и Гордане Лукић, члана ГО Синдиката – изложених званичних података за 7 (седам) година о кретању кадрова на нивоу установа; нивоу задовољства запослених и кретању плата у здравственом систему по профилима и података које су изнели учесници Панел дискусије, дошло се до следећих закључака и предлога:

 


SAOPŠTENJE

logohttps://www.ituc-csi.org/local/cache-vignettes/L85xH100/siteon0-66d2e.png?1531232083

SAOPŠTENJE

 

Predstavnice sekcija žena UGS NEZAVISNOST i SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE  na konferenciji PERC u organizaciji MKS/PERC,  koja se održava na Jahorini od 25. do 27. septembra 2018. su informisale o aktuelnostima u vezi  Zakona o podršci porodica sa decom u Srbiji. Učesnice Konferencije PERC Ženskog komiteta i Ženske škole su podržale protest trudnica i najoštrije osudile  postojeće zakonsko rešenje u ovoj oblasti.

Na konferenciji je takođe istaknuto da je neophodno i dalje raditi na borbi protiv nasilja svake vrste a posebno protiv nasilja  na radnom mestu.

 

 

 

 

Konferencija od 21. do 23.09.2018

У организацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда, у периоду од 21. до 23. септембра 2018. године, у хотелу ''Извор'' – Аранђеловац, одржана је Конференција на тему:

 

''Јачање капацитета синдикалног организовања и оснаживање синдикалног лидерства.''

 

 

Конференцију је отворила:Прим.др сц.мед.Радмила Обреновић. 

Obavestenje 2018

ЧЛАН СИНДИКАТА ИМА ПРАВО ДА ЗНА!

Градски одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда је  Упутио више иницијатива преко РОС, и то:  

Са четрнаесте седнице ГОС, од 29. јануара 2018. године, упућена је иницијатива према РОС за измене и допуне

1. maj 2017. godine

1. maja 2017. godine - Praznik rada obeležen je u

organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije sa

zahtevom da se povećaju plate zaposlenih.


Javna rasprava

Obavestavamo vas da ce se u periodu od 26.12.2016. do 24.01.2017.godine odrzati javna rasprava o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zastiti , kao i javna rasprava o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju. Na zvanicnoj internet prezentaciji Ministarstva zdravlja www.zdravlje.gov.rs objavljeni su navedeni nacrti zakona kao i programi za javne rasprave. S hodno tome, pozivamo vas da aktivno ucestvujete u periodu odrzavanja navedenih javnih rasprava.