Panel diskusija 15.05.2019. - Zaključci upućeni nadležnim državnim organima


Број:
126

Београд, 20. maj 2019. године

У организацији Градског одбора Синдикатазапослених у здравству и социјалној заштити Београда, дана 15. маја 2019. године, одржана је ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА,    у циљу сагледавања места и перспективе запослених у здравственом систему Србије (са посебним освртом на Београд, који чини трећину здравственог система).

 

Учесници ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ, поред носилаца функција у Синдикату, били су: директори и помоћници из неког броја здравствених установа као и Комора (лекарске, стоматолошке, фармацеутске, биохемичара и медицинских сестара и техничара...).

 

На основу уводних излагања Прим. др сц. мед. Радмиле Обреновић, председника Градског одбора Синдиката... и Гордане Лукић, члана ГО Синдиката – изложених званичних података за 7 (седам) година о кретању кадрова на нивоу установа; нивоу задовољства запослених и кретању плата у здравственом систему по профилима и података које су изнели учесници Панел дискусије, дошло се до следећих закључака и предлога:

 

SAOPŠTENJE

logohttps://www.ituc-csi.org/local/cache-vignettes/L85xH100/siteon0-66d2e.png?1531232083

SAOPŠTENJE

 

Predstavnice sekcija žena UGS NEZAVISNOST i SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE  na konferenciji PERC u organizaciji MKS/PERC,  koja se održava na Jahorini od 25. do 27. septembra 2018. su informisale o aktuelnostima u vezi  Zakona o podršci porodica sa decom u Srbiji. Učesnice Konferencije PERC Ženskog komiteta i Ženske škole su podržale protest trudnica i najoštrije osudile  postojeće zakonsko rešenje u ovoj oblasti.

Na konferenciji je takođe istaknuto da je neophodno i dalje raditi na borbi protiv nasilja svake vrste a posebno protiv nasilja  na radnom mestu.

 

 

 

 

Konferencija od 21. do 23.09.2018

У организацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда, у периоду од 21. до 23. септембра 2018. године, у хотелу ''Извор'' – Аранђеловац, одржана је Конференција на тему:

 

''Јачање капацитета синдикалног организовања и оснаживање синдикалног лидерства.''

 

 

Конференцију је отворила:Прим.др сц.мед.Радмила Обреновић. 

Obavestenje 2018

ЧЛАН СИНДИКАТА ИМА ПРАВО ДА ЗНА!

Градски одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда је  Упутио више иницијатива преко РОС, и то:  

Са четрнаесте седнице ГОС, од 29. јануара 2018. године, упућена је иницијатива према РОС за измене и допуне

1. maj 2017. godine

1. maja 2017. godine - Praznik rada obeležen je u

organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije sa

zahtevom da se povećaju plate zaposlenih.


Javna rasprava

Obavestavamo vas da ce se u periodu od 26.12.2016. do 24.01.2017.godine odrzati javna rasprava o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zastiti , kao i javna rasprava o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju. Na zvanicnoj internet prezentaciji Ministarstva zdravlja www.zdravlje.gov.rs objavljeni su navedeni nacrti zakona kao i programi za javne rasprave. S hodno tome, pozivamo vas da aktivno ucestvujete u periodu odrzavanja navedenih javnih rasprava.

Informacija o odrzanoj Sindikalnoj školi

У огранизацији Градског одбора Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Београда успешно је одржана ''Синдикална школа'' 2016., којој  је присуствовало 180 учесника – носилаца функција и чланова органа Синдиката  из синдикалних организација Београда и Србије, као и Председник Синдиката и  неки број  носилаца функција и чланова органа Републичког одбора Синдиката.

Sindikalna škola

Datum: 21.10.2016.
Vreme:
09:00Otvorena "Sindikalna škola" Sindikata


Zahtev Sindikata Vladi RS

Београд, 7.10.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, Ана Брнабић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА

Поштовани,
У складу са закључком Републичког одбора Синдиката, обраћамо Вам се са захтевом за коначно решавање статуса апотекарских установа у Републици Србији.
Указивали смо годинама уназад на неодрживо стање у апотекарским установама услед нелојалне конкуренције, непостојања правног оквира апотекарске делатности, отварања приватних апотека без икаквог плана и реда... Такво стање је довело до ситуације да ће већина апотекарских установа годину завршити са негативним салдом, а све више истих се дужи временски период налазе у блокади. То је даље довело до наглог урушавања радно-правног и материјалног положаја запослених.
Поједине установе исплаћују запосленима минималне зараде, а поједине нису исплатиле исте и по више месеци (апотека Панчево последња ислаћена зарада за фебруар 2016.године, апотека Нови Сад за јун 2016. године, апотека Сремска Митровица уведена минимална зарада...).
Синдикат је једини изашао са конкретним предлозима за решавање проблема апотекарских установа. Став ресорног министарства је да једно од решења буде постављање професионалног менаџмента у апотекарским установама.
Мишљења смо да професионални менаџмент неће решити нагомилане проблеме апотекарских установа и због тога инсистирамо на уважавању раније предатих захтева.
Став Синдиката је јасан и недвосмислен, апсолутно смо против приватизације апотекарских установа.

У случају да се не приступи озбиљно и одлучно у решавању овог проблема, односно уколико дође до приватизације апотека, грађани Републике Србије ће остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала отварају апотеке у местима у којима могу да остваре профит, а не због општег интереса –здравствене заштите становништва.
То даље значи да ће све нерентабилне апотеке које се налазе у удаљеним приградским или сеоским подручјима бити затворене, а грађани остати без могућности да се снабдеју лековима у срединама у којима живе.
Поједини оснивачи на све начине покушавају мимо позитивних прописа да апотекарским установама узму све приходе, што најоштрије осуђујемо (Крагујевац, Ниш...).
Уместо да помогну и да олакшају пословање апотекарских установа и омогуће становништву да уживају фармацеутску здравствену заштиту, поједине локалне самоуправе настоје да својим правно неутемељеним одлукама уруше и оне установе које у неравноправној тржишној утакмици обављају делатност због које су основане и још увек одржавају оптималан ниво ликвидности. Остварене приходе би требало уложити у основна и обртна средства, као и стимулацију запослених како би допринели још бољем пословању апотекарских установа.
Са изнетог, на иницијативу чланства, представника синдиката запослених у апотекарским установама Србије, у циљу решавања социјално-економских, професионалних и проблема везаних за радни статус запослених у апотекарским установама, као и решавања статуса апотекарских установа, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије понавља раније упућене

ЗАХТЕВЕ

  1. Да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације апотекарских установа у државном сектору
  2. Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора)
  3. Утврђивање јединствене цене лека
  4. Да РФЗО у целости преузме обавезу исплате зарада-плата запослених
  5. Да се увећа проценат марже на најмање 20%, из разлога што је постојећа маржа од 12% неодржива за апотекарски систем, а смањење или укидање марже ће урушити цео здравствени систем
  6. Измену прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији, што до сада није случај.
Очекујемо Ваше хитно поступање у циљу спречавања даљег урушавања апотекарских установа и положаја запослених и доношење конкретних мера.
Молимо Ваше изјашњење на истакнуте захтеве Синдиката у року од 20 дана од дана пријема.
Уколико у наведеном року не добијемо одговоре и не отпочне се са конкретним мерама, бићемо принуђени да своја права остваримо кроз радикалнији вид активности укључујући протесте и штрајк. Надамо се да до тога неће доћи и да ћемо вођењем социјалног дијалога изнаћи адекватно решење.
С поштовањем,
Председник Синдиката др Зоран Савић

U poseti manastirima

Članovi Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
u poseti manastirima na Kosovu i Metohiji, Visoki Dečani i Pećka patrijaršija.

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM

ČLAN 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM

Ustavni sud je na 12. sednici utvrdio da odredbe člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 68/2015), nisu u saglasnosti sa Ustavom ("Službeni glasnik RS", broj 98/2006). Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 1. stav 2. člana 5. tačka 2) i čl. 7, 13 i 21. ovog zakona. Ustavni sud je stavio van snage Rešenje Ustavnog suda IUz-244/2015 od 8. oktobra 2015. godine ("Službeni glasnik RS", broj 85/2015).